Politikamız ve Stratejik Hedeflerimiz

Kalite yönetim sistemi şartları doğrultusunda;
Eldeki imkânlarla yasal sınırlar içinde en son teknolojiyi kullanmak,
Hizmeti alan ve verenlerin memnuniyetini yükseltmek,
Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek POLİTİKAMIZDIR

SKS uygun sterilizasyon ünitesini açmak.
Yeni doğan yoğun bakım ünitesini açmak.
İnsana yatırım yaparak personel kalitesini ve motivasyonu artırmak, iş tatmini sağlamak.
Hizmet kalitemizi sürekli artırmak suretiyle koşulsuz hasta memnuniyeti sağlamaktır.
Hasta sayımızı artırmak.