Hastane Binalarımız
13 Mayıs 2022

hastanelerimizkroki3png.png

H1: 
Ana Bina

Zemin kat  Diş Poliklinikleri
 1.Kat Çocuk, Kadın Doğum Poliklinikleri, NST, Fizik Tedavi  Yataklı ve Rehabilitasyon Birimi,  İdari Birim Büroları
 2.Kat Kadın Doğum Servisi ve Doğumhane, Çocuk Servisi, Servis Eczanesi
 3.Kat Genel Cerrahi (Üroloji, K.B.B, Göz, Ortopedi) Servisi,  Ameliyathane, Anestezi Uzmanları hizmet vermektedir.

H2
Ek Bina
 Bodrum kat Acil Servis, Laboratuvar, Röntgen, Tomografi, MR, Mamografi , Morg Diyaliz Servisi
 1.Kat Poliklinikler, SFT, Göz Ölçüm, EFOR-EKG, VezneGöğüs Hastalıkları Servisi, Kardiyoloji 
 2.Kat BaşhekimlikDahiliye Servisi-Yoğun Bakım Servisi
 3.Kat Palyatif Servisi