Hastane Binalarımız
28 Mart 2024

hastanelerimizkroki3png.png

H1: 
Ana Bina (A Blok)

Zemin kat  Diş Poliklinikleri
 1.Kat NST, Fizik Tedavi  Yataklı ve Rehabilitasyon Birimi,  İdari Birim Büroları, Cildiye, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi, Psikiyatri, Psikolog, Aile Hekimliği, Ultrason-Doppler
 2.Kat Kadın Doğum Servisi ve Doğumhane, Çocuk Servisi, Servis Eczanesi, İdari Birim Büroları
 3.Kat Dahiliye Servisi, Genel Cerrahi (Üroloji, K.B.B, Göz, Ortopedi) Servisi,  Ameliyathane, Anestezi Uzmanları hizmet vermektedir.

H2
Ek Bina
 Bodrum kat Acil Servis, Laboratuvar, Röntgen, Tomografi, MR, Mamografi , Morg Diyaliz Servisi
 1.Kat Poliklinikler, SFT, Göz Ölçüm, EFOR-EKG, VezneGöğüs Hastalıkları Servisi, Kardiyoloji 
 2.Kat BaşhekimlikYoğun Bakım Servisi
 3.Kat Palyatif Servisi