Organ Bağışı
25 Ocak 2018

Organ Bağışı

 

Hastanemiz Hasta Hakları Birimince organ bağışı işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

ORGAN BAĞIŞI BAŞKA HAYATLARA CAN KATMAKTIR

Organ bağışı nedir?

Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmak üzere vasiyet etmesidir. 18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir.

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi?

Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin; kişi evde, sokakta, acil serviste veya hastanelerin herhangi bir servisinde ölmüş ise organları kullanılamaz. Yalnızca yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı olarak ölen, yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.

Beyin Ölümü nedir, tanısı nasıl konulur?

Beyin ölümünde, beyin fonksiyonları tamamen kaybedildiği için geri dönüşü yoktur, tam ve kesin olarak ölüm gerçekleşmiştir, bu durum bitkisel hayatla karıştırılmamalıdır. Beyin ölümü teşhisi konulabilmesi için birtakım testlerin uygulanma zorunluluğu vardır. Bu testlerin sonucunda, uzman hekimlerden oluşan beyin ölümü tespit komitesi tarafından, beyin ölümü gerçekleşip gerçekleşmediği kararına varılır daha sonra bu karar aileye bildirilir.

Organ bağış kartı olsun ya da olmasın ailelerden izin alınır mı?

Organ bağış kartı olup olmadığına bakılmaksızın beyin ölümü gelişmiş tüm vakaların aileleri ile mutlaka görüşülür. Bu görüşme organ nakil koordinatörü tarafından gerçekleştirilir. Aile onayı olmadan hiç kimsenin organları alınamaz ve kullanılamaz.

Hangi organlarımı bağışlayabilirim?

Kalp, Kornea, Tendon, Karaciğer, İnce Barsak, Yüz ve Saçlı Deri, Böbrek, Kemik, Ekstremite (Kol, Bacak) Pankreas, Kas dokusu, Üst solunum, Akciğer, Kıkırdak, Üst Sindirim Yolları, Deri, Uterus (Rahim)

Alınan organlar herkese nakledilebilir mi?

Nakil işlemleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından yürütülür ve yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıp belgelenir. Organ dağıtımı; ulusal bekleme listelerinde kaydı olanlar arasından, öncelikle tıbbi aciliyeti olan hastalar olmak üzere, kan ve doku grubu uyumuna göre yapılır. Din, dil, ırk, cinsiyet, zengin veya fakir ayrımı gözetilmez. Alıcı ve vericinin kimlik bilgileri ailelerin izni olmadan açıklanamaz. Gizli kalması kanunen esastır.

Organ bağışı yapıldıktan sonra, vazgeçilebilir mi?

Organ bağışından vazgeçildiğinde bu yeni kararın aile ile paylaşılması ve organ bağış kartının imha edilmesi yeterlidir.

Dinen bir sakıncası var mıdır?

Diyanet işleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlamıştır. 06.03.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir.

Organ bağışı için nereye başvurmak gereklidir?

İl Sağlık Müdürlükleri  - İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları - Devlet Hastaneleri - Üniversite Hastaneleri - Özel Hastaneler

Organ bağışının yasal boyutu nedir?

29.05.1979 tarih ve 2238 sayılı kanunla organ bağışının yasal boyutu belirtilmiştir. Buna göre: Madde 6:18 yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan her kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imtiyazlı ve ya en az iki tanık huzurunda sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağı bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.

Madde 14: Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya dokularını tedavi, teşhise bilimsel amaçlar için bırakıldığını resmi ya da yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya iki tanık huzurunda açıklamamış ise, sıra ile eşi, reşit çocukları, ana veya babası, veya kardeşlerinden birisinin; Bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvaffakiyeti ile ölüden organ ve doku alınabilir.

Soru ve görüşleriniz için irtibat:

SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ

A Blok Poliklinik Katı Hasta Hakları Birimi
Tel: (332) 582 39 30