Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları
09 Haziran 2023

HD.YD.01.REFAKATCİ POLİTİKASI

1.AMAÇ:
 Hastanemizde yatmakta olan hastalarımızın tedavisi sırasında hastaya yardımcı olması amacıyla belirli kurallar içerisinde refakatçinin sağlanmasıdır.

2.KAPSAM: Hastanemizde yatmakta olan yoğun bakım üniteleri hariç tüm hastaları kapsamaktadır.

3.SORUMLULAR: Hastanemizde refakat işleyişi ilgili Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü  ve Güvenlik Şefi tarafından koordine edilir.

4.UYGULAMA:

 • Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.

 • Refakatçiler hastane kurallarına uymak zorundadır. İhlali durumunda kişinin refakati iptal edilir.

 • Kadın hastaların bulunduğu hasta odalarında, hastalarımızın mahremiyeti açısından erkek refakatçi kalamaz.

 • Refakatçiler hasta odalarındaki diğer hastaların mahremiyetine dikkat edecek şekilde hareket etmelidir.

 • Yoğun bakım birimlerinde içeriye refakatçi kabul edilemez.

 • Servise gelen hasta yakınına refakatçi kartı çıkarmak için; kat sekreterliği tarafından sisteme kaydı yapılarak refakatçi kartı çıkarılır.

 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını görünür bir şekilde takılı tutmalıdır.

 • Refakatçi kartı giriş çıkışlarda güvenlik tarafından kontrol edilir.

 • Refakatçi kartı refakatçi olmayan kişiler tarafından kullanılamaz. Refakatçi değiminde servis hemşireleri bilgilendirilmelidir.

 • Refakatçi refakat kartlarını göstererek ayrı bir ücret ödemeksizin kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini alabilir.

 • Bir hasta başında ikinci refakatçi olarak kalmak isteyen kişilerden yemek ücreti ilave olarak alınmaktadır.

 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Doktor ve hemşirelerin tavsiye ve uyarılarına uymalıdır.

 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir.

 • Refakatçilerin, gerek görüldüğünde (vizit saatlerinde, hastaya girişim yapılacağı zaman vs.) hasta odalarından çıkmaları gerekmektedir.

 • Refakatçiler hastaneye ait eşya-malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır.Tuvaletlere; çocuk bezi ve benzeri yabancı madde atılmamalıdır.

 • Refakatçiler hastane malına zarar vermemelidir. Hastane malına zarar veren refakatçiler zararı karşılamak mecburiyetindedir.

 • Refakatçiler hastane ortamında yüksek sesle konuşmamalı, diğer hastaları ve çalışanları rahatsız etmemelidir.

 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkaramaz veya yatağını değiştiremez.

 • Refakatçiler hastane dâhilinde tütün ve alkollü madde kullanamaz.

 • Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek ve canlı çiçek getirmemelidir. Hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek verilmemelidir.

 • Her hasta başında refakatçinin dinlenebileceği, pozisyon verilebilen bir koltuk bulunmaktadır.

 • Özellikli hasta grubu olarak belirlenen hastaların refkatçilari için uygun ortam ve mümkünse oda da tek kalması sağlanır.

 • Refakatçilerin sosyal ve dini ihtiyaçlarını gerçekleştirebilmesi için olanak sağlanır.

 • Acil durumlarda hastane tahliye alanları her katta tabelayla gösterilmiştir.

Refakatçi Kuralları.pdf