Misyon / Vizyon

MİSYONUMUZ
Mevzuatlar çerçevesinde; şeffaf, insan haklarına saygılı, güler yüzlü, sağlık hizmeti sunmak misyonumuzdur.


VİZYONUMUZ
Çağdaş dünya ile uyumlu, sağlık hizmetinde bütün yeniliklere açık, bölgemizde tercih edilen modern bir sağlık kuruluşu olmak vizyonumuzdur.

GÜVENİLİRLİK
Güvenilir ve itibarlı bir hastane olmak
Hastalar ile ilişkiler:
Tüm hastalarının haklarının korunmasında eşit ve adil olmak

DEĞERLERİMİZ
Sağlıkta sunulan hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler konusunda açık ve net olarak kamuyu aydınlatmak.

Sosyal Sorumluluk:
Hastanemiz, toplumsal yarara ve çevreye saygıyı içeren projelere destek sağlamaktadır.

Koşulsuz Hasta Memnuniyeti:
Hasta memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ve güvenli hizmet vermek.

Değişime Açıklık:
Değişime ve gelişime açık ve istekli olmak.

İş Ahlakı ve Etik Değerler:
Yapılan iş ve işlemlerde ahlaki değerlere önem vermek, etik davranmak.