Misyon / Vizyon

Mevzuatlar çerçevesinde; şeffaf, insan haklarına saygılı, güler yüzlü, sağlık hizmeti sunmak misyonumuzdur.

Çağdaş dünya ile uyumlu, sağlık hizmetinde bütün yeniliklere açık, bölgemizde tercih edilen modern bir sağlık kuruluşu olmak vizyonumuzdur.

Güvenilirlik:
Güvenilir ve itibarlı bir hastane olmak
Hastalar ile ilişkiler:
Tüm hastalarının haklarının korunmasında eşit ve adil olmak

Şeffaflık:
Sağlıkta sunulan hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler konusunda açık ve net olarak kamuyu aydınlatmak.

Sosyal Sorumluluk:
Hastanemiz, toplumsal yarara ve çevreye saygıyı içeren projelere destek sağlamaktadır.

Koşulsuz Hasta Memnuniyeti:
Hasta memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ve güvenli hizmet vermek.

Değişime Açıklık:
Değişime ve gelişime açık ve istekli olmak.
İş Ahlakı ve Etik Değerler:
Yapılan iş ve işlemlerde ahlaki değerlere önem vermek, etik davranmak.